yshopmall

Monday, 30 March 2015

2015马来西亚超级系列顶级赛

日期:31/03~05/04/2014

地点: Kuala Lumpur


总奖金:USD500,000


赛程:http://bwf.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=C79DF254-6C04-4D4F-BAD9-38D0E93FD0FB


比分直播:www.yumantianxia.blogspot.com


名单:www.bwfbadminton.org/file.aspx?id=622029&dl=1


网络直播:www.yumantianxia.blogspot.com

  ASTRO 817   
 
04月02日 05:00PM(次圈)   
04月03日 05:00PM(8强)       
04月04日 01:00PM(半决赛)       
04月05日 01:00PM(决赛)
    

马来西亚队   

男单:祖法利  ,吴顺发,张维峰,Jiann Shiarng CHIANG,阿里夫,刘国伦

女单:林佩仪,LIM Peiy Zhean ,林吟芳,林秋仙,謝沂逾,翁丽莲

男双:蔡克偉/方崴捷,Zulfaiz Bin ZULKIFFLI /Zulhelmi ZULKIFFLI,Jagdish SINGH /Wee Long Roni TAN,溫文俊/Di Hua NG,Yan Sheng LEE/Woon Fui LIN,Jian Yi LEE/Zhen Ting LIM,吴伟申/陈炜(木强)

女双:Kah Mun Chin/邹美君,许嘉雯/温可微,林芸如/李明艳,Erica Pei Shan/KHOO  MASSEE To Chia Vern ,林佩仪,LIM Peiy Zhean,艾美丽雅/宋佩珠
  
混双:黄辉颖/邹美君,陈裖荃/赖沛君 ,鲁特菲/宋佩珠,Jian Yi LEE /Peiy Zhean LIM,Zhen Ting LIM/Peiy Yee, Payee LIM

上届冠军:
男單:李宗伟(马)
女單:李雪芮(中)
男雙:林钦华/吴伟申(马)
女雙:包宜鑫/汤金华(中)
混雙:徐晨/马晋(中)

Tuesday, 24 March 2015

2015印度超级系列赛

日期:24/03~29/03/2014

地点: New delhi


总奖金:USD275,000


赛程:http://bwf.tournamentsoftware.com/sport/matches.aspx?id=8209AD14-E0E9-4A86-B7A5-545F63DAEC31&d=20150324


比分直播:www.yumantianxia.blogspot.com


名单:http://www.bwfbadminton.org/file.aspx?id=620719&dl=1


网络直播:www.yumantianxia.blogspot.com

  ASTRO 817    

03月25日 04:00PM(首圈)   
03月26日 04:00PM(次圈)   
03月27日 04:00PM(8强)     
03月28日 04:00PM(半决赛)     
03月29日 04:00PM(决赛)

  
马来西亚队 
男单:祖法利  
女单:  
男双:无  
女双:Kah Mun Chin/邹美君,许嘉雯/温可微,林芸如/李明艳
混双:黄辉颖/邹美君,陈裖荃/赖沛君

 上届冠军:
男單:李宗伟(马)
女單:王适娴(中)
男雙:Mathias Boe/Carsten Mogensen(丹)
女雙:唐渊渟/于洋(中)

混雙:Joachim Fischer Nielsen/Christinna Pedersen (丹)


Tuesday, 17 March 2015

Monday, 9 March 2015

2015瑞士黄金大奖赛

日期:10/03~15/03/2014

地点: Basel


总奖金:USD120,000


赛程:http://bwf.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=840F18B4-A8D9-468D-848E-14F9AF8EC63D


比分直播:http://bwf.tournamentsoftware.com/livescore/scoreboard.aspx?id=840F18B4-A8D9-468D-848E-14F9AF8EC63D

名单:http://www.bwfbadminton.org/file.aspx?id=618982&dl=1

网络直播:www.yumantianxia.blogspot.com
 
  
ASTRO 817    
03月14日 08:00PM(半决赛)   
03月15日 07:00PM(决赛) 
  
马来西亚队男单:阿里夫,祖法利, 刘国伦,苏德智,WONG Beryno Jiann Tze
女单:
男双:吴伟申/陈炜(木强),TAN Wee Long Roni /SINGH Jagdish
女双:宋佩珠/艾美丽雅
混双:陈炳顺/吴柳萤

 上届冠军:
男單:Viktor Axelsen(丹)
女單:王仪涵(中)
男雙:柴飚/洪炜(中)
女雙:包宜鑫/汤金华(中)
混雙: Chris Adcock/Gabrielle Adcock(英)Monday, 2 March 2015

2015全英顶级系列赛

日期:03/03~08/03/2014

地点: Birmingham


总奖金:USD500,000


赛程:http://bwf.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=359F5D4F-9DEC-4974-A40E-9009DEE332F8


比分直播:http://bwf.tournamentsoftware.com/livescore/scoreboard.aspx?id=359F5D4F-9DEC-4974-A40E-9009DEE332F8

名单:http://www.bwfbadminton.org/file.aspx?id=618015&dl=1


网络直播:www.yumantianxia.blogspot.com
  

ASTRO 817   
03月05日 08:00PM(16强)  
03月07日 01:00AM(8强) 
03月07日 08:00PM(半决赛) 
03月08日 10:00PM(决赛)   

马来西亚队
   

男单:无

女单:

男双:吴伟申/陈炜(木强)

女双:许嘉雯/温可微,宋佩珠/艾美丽雅

混双:陈裖荃/赖沛君

 上届冠军:
男單:李宗伟(马)
女單:王适娴(中)
男雙:Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan(印尼)
女雙:于洋/王晓理(中)

混雙: Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir (印尼)