yshopmall

Monday, 31 March 2014

2014印度超级系列赛

日期:01/04~06/04/2014

官网地址:http://www.badmintonindia.org/

地点:New Delhi

总奖金:USD250,000

赛程:http://bwf.tournamentsoftware.co ... 6-9C25-6A3446AB0037

比分直播:

签表:http://www.bwfbadminton.org/file.aspx?id=537559&dl=1

网络直播:www.yumantianxia.blogspot.com

ASTRO 817:
04月04日 04:30PM(8强)
04月05日 04:30PM(半决赛)
04月06日 04:30PM(决赛)

马来西亚队
男单:李宗伟,张维峰,祖法利(Q),阿里夫(Q),

女单:无

男双:云天豪 /陈伟(木强),吴伟申/林钦华,法鲁兹祖安/查克利,陈文宏/区耀汉,YEOH Kay Ee/CHIANG Jiann Shiarng(Q)

女双:温可微/许嘉雯,宋佩珠/艾美丽雅

混双:鲁迪夫/宋佩珠

上届冠军:
男单:李宗伟(马)
女单:拉查诺(泰)
男双:刘小龙/邱子瀚(中)
女双:Miyuki Maeda/Satoko Suetsuna(日)
混双:Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir(印尼)


Monday, 24 March 2014

2014马来西亚黄金大奖赛

日期:25/03~30/03/2014

官网地址:http://www.bam.org.my/

地点:Johor Bahru

总奖金:USD120,000

赛程:http://bwf.tournamentsoftware.co ... D-BE58-F1F9C13007D7

比分直播:http://bwf.tournamentsoftware.co ... D-BE58-F1F9C13007D7

签表:http://www.bwfbadminton.org/file.aspx?id=536104&dl=1

网络直播:http://www.frombar.com/


ASTRO 817:
03月29日 02:00PM(半决赛)
03月30日 02:00PM(决赛)

马来西亚队
男单:张维峰,祖法利,依斯干达,吴顺发,阿里夫,KHRISHNAN    Yogendran,CHIANG    Jiann Shiarng,宋俊洋,CHONG Yee Han,苏德智,AYUB Nur Mohd Azriyn,WOON Kok Hong,GOH Giap Chin,关博文,AI Wei Jian,KIN YIK Wong

女单:郑静忆,翁丽莲,林秋仙(Q),林吟芬(Q),LIM Peiy Yee Payee(Q),LIM Peiy Zhean(Q)

男双:云天豪 /陈伟(木强),吴伟申/林钦华,法鲁兹祖安/查克利,陈文宏/区耀汉,徐家铭/張御宇,TAN    Wee Long Roni /SINGH    Jagdish,ABDUL LATIF Mohd Razif /MAWAN Vountus Indra

女双:温可微/许嘉雯,宋佩珠/艾美丽雅 ,林芸如/李明艳,SEE    To Chia Vern/KHOO Erica Pei Shan,赖潔敏/邹美君,CHOONG Joyce Wai Chi/YAP Cheng Wen,LIM Peiy Yee Payee/LIM Peiy Zhean

混双:陈毅权/林芸如,王建国/李明艳,黄辉颖/邹美君,蔡克偉/CHEAH Yee See,TAN Chee Tean/赖潔敏,鲁迪夫/宋佩珠,TAN Yip Jiun/白燕微

上届冠军:
男单:Alamsyah Yunus(印尼)
女单:Sindhu P. V.(印度)
男双:吴伟申/林欽華(马)
女双:Pia Zebadiah Bernadeth/Rizki Amelia Pradipta(印尼)
混双: Praveen Jordan/Vita Marissa(印尼)
Monday, 10 March 2014

2014瑞士黄金大奖赛

日期:11/03~16/03/2014

官网地址:http://www.swissopen.com/

地点:
Basel

总奖金:USD125,000

赛程:http://bwf.tournamentsoftware.co ... 8C8B&d=20140311

比分直播:http://bwf.tournamentsoftware.co ... 3-8899-474D8E098C8B

签表:http://www.bwfbadminton.org/file.aspx?id=533429&dl=1

网络直播:
http://www.frombar.com/

ASTRO 817:
03月15日 08:00PM(半决赛)
03月16日 07:00PM(决赛)


马来西亚队:

男单:曾广铭,LOKE Kok Pong

女单:无

男双:
CHOW Pak Chuu/MAK Hee Chun,LOKE Kok Pong /WONG Beryno Jiann Tze

女双:无

混双:无

上届冠军:
男单:王睁茗
女单:王适娴(中)
男双:柴飚/洪炜(中)
女双:郑景银/金荷娜(韩)
混双:Joachim Fischer Nielsen/Christinna Pedersen(丹)


Monday, 3 March 2014

2014全英顶级系列赛

日期:04/03~09/03/2014

官网地址:http://www.allenglandbadminton.com./

地点:
Birmingham

总奖金:USD400,000

赛程:http://bwf.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=6DA247C0-51DE-4A7E-A3A6-EED7607702D3

比分直播:http://bwf.tournamentsoftware.co ... E-A3A6-EED7607702D3

签表:http://www.bwfbadminton.org/file.aspx?id=532422&dl=1

网络直播:
http://www.frombar.com/

ASTRO 817:
03月06日 10:00PM(16强)
03月08日 01:00AM(8强)
03月08日 08:00PM(半决赛)
03月09日 08:00PM(决赛)


马来西亚队:

男单:李宗伟,张维峰,刘国伦(Q),祖尔法里(Q),曾广铭(R),阿里夫(R),哈菲兹(R)

女单:SANIRU Sannatasah(Q)

男双:云天豪/陈炜(木强),吴伟申/林钦华,颜德财/王顺福(Q),法鲁兹祖安/查克利,拉昔夫/哈菲兹(Q)

女双:温可微/许嘉雯

混双:陈炳顺/赖佩君,颜德财/黄惠玲

上届冠军:
男单:谌龙(中)
女单:Tine Baun(丹)
男双:刘小龙/邱子瀚(中)
女双:王晓理/于洋(中)
混双:Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir(印尼)